Вартість публікації

Вартість публікації становить 300 гривень (до 10 сторінок включно). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 40 гривень за кожну сторінку. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати редакційного збору.


Стоимость публикации для зарубежных авторов составляет 25 долларов (до 10 страниц включительно). Каждая дополнительная страница оплачивается отдельно 2 доллара. Публикационный взнос покрывает расходы, связанные с редактированием статей, макетированием и печатью журнала, а также почтовой пересылкой журнала авторам. Реквизиты автор может получить обратившись в редакционную коллегию.