ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

  • Олег Миколайович Хлівняк
Ключові слова: документи, рукописні записи, почерк, тексти, підписи, злочинці

Анотація

Одним із негативних результатів останньої реформи, проведеної в Національній поліції України, стало те, що пройшов розділ кадрів експертного підрозділу. Основна частина найбільш досвідчених фахівців залишились працювати в Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах МВС України, інша частина, з меншим досвідом, працює у підрозділах поліції інспекторами-криміналістами. Гострою залишається проблема їх недостатньої теоретичної та практичної підготовки, професійної майстерності. Часто трапляються випадки, коли інспекторами-криміналістами з місць подій вилучається чимало речових доказів, які не мають відношення до скоєного злочину, вилучення проводять для «галочки», аби щось вилучити. Саме тому автор цієї роботи вважає необхідним розробити схему профілактичних рекомендацій, які доцільно буде застосувати на практиці.

Мета. Метою статті є формування пропозицій та практичних рекомендацій щодо правильності та доцільності вилучення саме почеркознавчих об’єктів, що своєю чергою значно полегшить розслідування та прискорить розкриття злочинів.

Завдання. Вдосконалення та розробка пропозицій щодо вилучення почеркознавчих об’єктів під час огляду місця події, які будуть мати перспективу у подальших наукових дослідженнях у сфері криміналістики.

Методи. Методи дослідження, що були використані під час написання статті: дедукція, індукція, моделювання, аналіз, синтез, системний, теоретичний загальнонауковий метод (узагальнення та формалізація), метод об’єктивного спостереження (цілеспрямованість, наявність плану).

Результати. Покращення якості оглядів місця події за участі у підрозділах поліції інспекторів-криміналістів.

Висновки. Документи, на яких можуть знаходитись сліди рук, слід оглядати з дотриманням необхідних заходів безпеки; не пошкодити наявні на них сліди рук; не залишити своїх відбитків пальців; за наявності на документах слідів відбитків взуття вони спочатку направляються на трасологічну експертизу для вирішення відповідних питань; огляд слід проводити при прямому і розсіяному освітленні, бажано з використанням лупи; з документом слід поводитися обережно: не перегинати, не робити на ньому відміток, підкреслень або написів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/ssp.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Судово-почеркознавча експертиза : навч.-метод. посібник / Є.Ю. Меленевська, А.І. Свобода ; за заг. ред. І.П. Красюка. Київ : Укр. центр духовної культури, 2007. 280 с.
2. Разумов Е.А. Практичне керівництво по криміналістиці. Київ, 2011. 465 с.
3. Офіційний вісник України. 2015. № 92. С. 337. Ст. 3148. Код акта 79486/2015.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
41-46
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ