Головний редактор: 

Саінчин Олександр Сергійович – завідувач кафедри галузевого права Херсонського державного університету, д.ю.н., професор

Заступники головного редактора:

Стрельцов Євген Львович – завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», вчений секретар Південного регіонального наукового центру Національної академії Правових наук України, член-кореспондент Національної академії Правових наук України, д.ю.н., доктор теології, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Сотула Олександр Сергійович – професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету, д.ю.н., професор

Відповідальний секретар:

Гавловська Аліна Олександрівна – доцент кафедри галузевого права Херсонського державного університету, к.ю.н

Члени редакційної колегії:

Бевзенко Володимир Михайлович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, д.ю.н., професор

Василяка Дмитро Костянтинович – суддя Херсонського окружного Адміністративного суду, к.ю.н.

Василяка Костянтин Леонідович – голова Господарського суду Миколаївської області

Волошин Юрій Олексійович – завідувач кафедри міжнародного  права Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

Галунько Віра Миколаївна – професор кафедри історії та теорії національного і міжнародного права Херсонського державного університету, д.ю.н., доцент

Закурін Микола Костянтинович – суддя Господарського суду Херсонської області, к.ю.н., доцент

Іванищука Андрія Анатолійовича – професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету, д.ю.н., доцент

Коровайко Олександр Іванович – голова Апеляційного суду Херсонської області, д.ю.н.

Кубічек Павол – завідувач кафедри комерційного права Інституту приватного права Пан’європейського університету, д.ю.н., професор (Республіка Словаччина, м. Братислава)

Литвинов Олексій Миколайович – завідувач кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Лукашевич Віталій Григорович – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Класичного приватного університету, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

Маковій Віктор Петрович – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент

Мельник Роман Сергійович – професор кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор, старший науковий співробітник

Рябініна Тетяна Кимівна – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Південно-Західного державного університету, к.ю.н., професор, Заслужений юрист Російської Федерації (Російська Федерація, м. Курськ)

Слінько Сергій Вікторович – професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

Фріс Павло Львович – завідувач кафедри кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Шутак Ілля Дмитрович – професор кафедри теорії та історії права Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.